Hvorfor er stærke kommunikationsevner værdifuld til Facility Managers

Når vi har med Facility Management at gøre er mennesker en helt afgørende del af definitionen. Det er et job som i sandhed er afgørende for virksomhedens succes. Hvis du synes, at det lyder dramatisk, så husk at Facility Managere er med til at sikre, at både medarbejdere og kunder trives i og på virksomhedens område.

At være Facility Manager er en videnskab i sig selv - som Facility Manager skal man være i stand til at se det store billede, og lave langtidsstrategier for at sikre, at virksomheden kører problemfrit. Man skal være opmærksom på de ændringer, der skal laves, så hurtigt som muligt. Det betyder at, man som Facility Manager skal være proaktiv og klar i kommunikation med lederne.

For at optimere budgetter og administrere den plads man har til rådighed, skal en Facility Manager arbejde tæt sammen med virksomhedens ledelse. En Facility Manager skal være skarp når det gælder opgaver som for eksempel udvidelsesplaner og andet logistisk arbejde. Det er vigtigt at være i stand til at kommunikere klart og tydeligt så man kan optimere ressourcekrævende beslutningsprocesser. Dette kan for eksempel være en åbning af en ny lokation på kort tid.

Kommunikationsevner er også vigtige når man arbejder på kryds og tværs mellem ansatte, leverandører og projektmedarbejdere. En Facility Manager skal have virksomhedens kommercielle mål som #1 prioritet. Når det gælder om at tage beslutninger skal man være i stand til at håndtere dette på baggrund af sit kendskab og viden til og om virksomheden, samtidig med, at man etablerer et område, hvor medarbejdere føler sig motiverede og selvsikre.

Det er særligt dette, som gør det muligt at overkomme uventede situationer, som kommer i vejen for den daglige drift. Et team, der er velkvalificerede og parate, er netop det, der gør forskellen på om en udfordring er løst i løbet af en dag eller en uge.

Man glemmer ofte, at man er ekspert på ens eget område. En Facility Manager skal fungere som bindeled og præsentere rapporter, planer og skemaer på en letforståelig måde. Man kan nemt gå for vidt med detaljer når man arbejder med f.eks. koder, tal, referencer og blueprints. Det er derfor vigtigt at kende til forskellen mellem, hvad der er nyttigt og hvad der ikke er.

Som Facility Manager skal man have et godt kendskab til virksomheden for at kunne forberede og planlægge vedligehold, så det passer til kunder og medarbejderes behov. Det er eksempelvis vigtigt for en softwarevirksomhed, at de ikke oplever strømafbrydelser midt i at produktlancere.

En Facility Manager med gode kommunikationsevner bidrager og forøger overskud og produktivitet for hele virksomheden. Som leder kan du selv starte denne samtale.

Why strong communication skills are essential to Facility Managers

In every definition of Facility Management, a key aspect is people. We often think about Facility Management as a background job, but the truth is, the business’ success relies on it. If that sounds dramatic, keep in mind that a Facility Manager enables both your employees and customers to thrive, by ensuring their environment caters to their needs.

A Facility Manager is a Knowledge Enabler - they see the big picture and make long term plans to ensure your business runs smoothly. They must be receptive to changes as soon as possible, and that means knowing how to communicate effectively with leadership.

Being in the loop about company changes, such as plans to expand, allows a Facility Manager to adjust budgets and allocate space accordingly. An ability to know what to ask for and why is integral, to avoid repeated resource intensive actions, like preparing a new location in a short amount of time.

Communication skills are also important to manage the relationship between staff, suppliers, and contractors. Keeping the commercial objectives of the business as the #1 priority, a Facility Manager must not only be ruthless in decision making, but be able to form an environment where people feel motivated and confident. This is especially important for managing unexpected situations that disrupt the daily order. A team that feels competent and knows how to react can make the difference between a one day issue and a week long issue.

Often, people forget that not everyone is knowledgeable about their niche. A Facility Manager must be able to bridge the knowledge gap and present reports, plans and schedules in a way that gets the message across. With the amount of codes, numbers, references, blueprints and diagrams, it is easy to go overboard with unnecessary details. Which is why it is important to know to differentiate between what is useful in different circumstances.

Facility Managers must gain a good understanding of the company in order to prepare the environment and plan maintenance in a way that aligns with its customers and employee needs. For a software company that might mean moving power maintenance around product launches. For a doctor or lawyer' office that might mean prioritizing customer discretion much higher than usual.

A Facility Manager with good communication skills ultimately increases profit and productivity for the entire company. And as a leader you can begin the conversation yourself.