10 tips til en bæredygtig hverdag

Den totale udledning af CO2 er beregnet til at være 61 mio. ton om året. Det svarer til, at hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2. Virksomheder udleder også en stor del. Her kommer 10 tips til, hvordan du og din virksomhed kan nedbringe jeres samlede klimaaftryk og opnå en mere bæredygtig hverdag. Du kan også udregne dit klima aftryk og derved danne dig et overblik over din udledning.

01 Transport

Den nationale transport bidrager med godt 20 pct. af det samlede danske udslip af CO2. Der er dog mange måder at justere transporten på arbejdspladsen, så I kan opnå en mere bæredygtig hverdag.

 • Benyt offentlig transport og samkørsel så vidt muligt.
 • Gør det attraktivt for medarbejderne at tage cyklen på arbejde. Stil cykler, cykelparkering og badefaciliter til rådighed.
 • Når den nye firmabil skal købes, er det en god idé at tænke over brændstoftypen. Mange virksomheder vælger at investere i elbiler. Overvej, hvilke muligheder I har for at oplade elbiler, elcykler og andre eldrevne køretøjer.
 • Afhold virtuelle møder i stedet for fysiske og tilbyd medarbejderne at arbejde hjemmefra nogle gange om ugen.

02 Indkøb

Ifølge Finansministeriet belaster offentlige indkøb klimaet med 12 mio. tons CO2 om året. Indkøb dækker over alt fra services til kaffe og kontorartikler. Et mere bæredygtigt forbrug er derfor et vigtigt tiltag for at opnå en grønnere hverdag. Læs mere om, hvorfor det er en god idé, at skifte til bæredygtige produkter som virksomhed.

 • Stil højere krav til jeres leverandører i forhold til bæredygtighed. Vælg leverandører, der anvender plantebaserede rengøringsmidler og miljøvenlige transportmetoder.
 • Deler din arbejdsplads bygning med andre virksomheder, kan I overveje at samarbejde med dem om at reducere jeres C02-udslip. F.eks. kan I anvende samme leverandører for at reducere transporten.
 • Gå efter mere bæredygtige forbrugsvarer. Undersøg, hvor jeres kaffe kommer fra, om jeres frugt er økologisk, og om jeres kontorartikler er miljømærkede.

03 Frokostordning

Den samlede klimabelastning fra en gennemsnitsdanskers kost er på ca. 3-4 ton CO2 om året. Kost spiller derfor en stor rolle i en bæredygtig livsstil og en grønnere hverdag.

 • Vegetarkost udleder ca. 50% mindre CO2 end kødbaseret kost. Nedsæt forbruget af kød ved f.eks. at indføre kødfri dage i frokostordningen.
 • Vælg sæsonbetonede fødevarer og køb så vidt muligt lokale råvarer for at reducere transporten.
 • Tænk over, hvordan mad og madrester bliver opbevaret. Vælg genanvendelige opbevaringsbokse, når det er muligt.

04 Madspild

540.000 tons spiseligt mad bliver hvert år smidt ud i Danmark. I kroner svarer det til mindst 8,4 milliarder. Kan du reducere jeres madspild, er I godt på vej til at blive en grønnere arbejdsplads.

 • Doner jeres overskudsmad til hjemløse og socialt udsatte.
 • Brug digitale ressourcer til at reducere jeres madspild. Benyt f.eks. FOODOP til at tracke jeres forbrug og reducere jeres miljøbelastning.
 • Hvis I vil blive klogere på madspild både som privatpersoner og som virksomhed, er denne udførlige guide fra GreenOS et perfekt sted at starte.

05 Plastik

Forbrænding af 1 ton plastikaffald udleder ca. 2,8 tons CO2. Vi forbrænder hvert år ca. 370.000 tons plastikaffald, og i 2030 vil det udlede ca. 1 mio. tons CO2.

 • Skift engangskopper og -bestik ud med service, som kan vaskes og bruges igen.
 • Sæt kander med vand frem til medarbejdere og gæster frem for plastikflasker.
 • Køb store produkter frem for mange små for at reducere mængden af engangsplast.

06 Indeklima

Mennesker og dyr indånder ilt og udånder kuldioxid. Planter gør groft set det modsatte. Under fotosyntesen fikserer planter kulstof fra luften og omdanner det til organiske stoffer – som sukker, stivelse og cellulose – som bruges i væksten af planten. Det kan vi benytte os af til at fjerne noget af den CO2, der i øjeblikket skaber klimaforandringer på vores jord.

 • Skab et bedre indeklima ved at købe planter til arbejdspladsen.
 • Plant træer uden for arbejdspladsen for at hjælpe med at kompensere for den CO2, I udleder.

07 Energi

Virksomhedernes energiforbrug (ekskl. inden for international transport) i 2020 var 21% lavere end i 1990, og 19 pct. lavere end i 2010. Energiforbruget i 2020 påvirkedes selvsagt af COVID19-pandemien. Dette skyldes bl.a. færre rejser og flere online møder – og derfor skal det være attraktivt at holde fast i de nye vaner.

 • Invester i kvalitetsudstyr til online møder, så I kan minimere energiforbrug i form af rejser.
 • Indtænk miljøvenlige optimeringer til belysning og elektronik – f.eks. sensorer til belysningen, så lyset slukker af sig selv.
 • Idenficer de store energislugere på arbejdspladsen og sluk dem, når det er muligt – og sluk computeren, når dagen er omme.

08 Affaldssortering

Ca. 40% af det affald, der i dag udnyttes til energi på danske affaldsenergianlæg, er fossilt. Såfremt plastikken trækkes ud af anlæggene, vil det medføre et fald i den fossile andel af det affald, der skal energiudnyttes, og reducere CO2-emissionen med ca. 362 kg. CO2 per ton affald. Derfor er affaldssortering en vigtig del af en bæredygtig hverdag.

 • Fjern medarbejdernes individuelle skraldespande. Lav i stedet fælles sorteringsspande på gangene eller i kantinen.

09 Genbrug

Bæredygtighed er lig med genbrug. Hvis vi i 2015 havde repareret det elektronikaffald, vi i stedet smed ud, og som ifølge SDU kunne have været repareret, kunne vi have fortrængt nyproduktionen af 7.140 ton elektronik. Det ville have sparet klimaet for mere end 14.280 ton CO2.

 • Har I brug for at opgradere elektronikken, kan I forlænge levetiden på jeres gamle ting ved at sælge dem videre. Husk også, at elektronikforretninger og teleselskaber opkøber brugt elektronik.
 • Er jeres elektronik ikke god nok til videresalg, kan I donere den til genbrug.
 • Elektronik, der ikke kan repareres, skal ikke smides i skraldespanden. Aflever det i stedet på genbrugspladsen, hvor det bliver bortskaffet på miljørigtig vis.

10 Andet

Bæredygtighed starter med dig. Tænk grønt i hverdagen! Overvej dit forbrug på kontoret og vær kritisk. De små ting gør en stor forskel. Du kan undersøge Hermans ydelser så som bæredygtig erhvervsrengøring.